Werkzaamheden gericht op projecten die ten goede komen aan de natuur. Wij zijn gespecialiseerd in aanleg, inrichting en onderhoud van natuurgebieden. Uiteraard beschikken wij over machines die goed inzetbaar zijn voor deze klussen. Naast natuurgebieden hebben we ook ervaring met aanleg en onderhouden van sloten, aanleg van zandpaden, heiplaggen, groenstroken inzaaien en het maaien van bermen en sloten.