Vruchtbaar werk.

Loonbedrijf M. Verhoef B.V. is actief in de handel en transport van allerlei soorten drijfmest en vastemest. Ook zijn we actief in de handel en transport van biologische mestsoorten. We kunnen alle soorten mest leveren/afvoeren met eigen tankopleggers en walkingfloors. Onze voertuigen zijn voorzien van een geijkte weeginstallatie en automatische bemonsteringsapparatuur.

Onderstaand de meest voorkomende mestsoorten waar wij handel in doen:

  • Rundveemest
  • Varkensmest
  • Dunne en dikke fractie na mest scheide
  • Geitenmest
  • Compost
  • Champost

Afspraak is afspraak

Voor een goede verstandhouding is het van belang dat, wanneer u mest wilt ontvangen of afvoeren, de afspraken die gemaakt zijn ook worden nagekomen. Wij kunnen de mest op zowel gras- als bouwland voor u uitrijden. De drijfmest rijden we uit met een 13m3 uitrijtank met gras/bouwlandbemester en onze sleepslang-combinatie. De vaste mest rijden we uit met een 14tons Tebbe breedstrooier met weeginrichting en luchtdrukwisselsysteem. Doordat we zelf het transport en het uitrijden in eigen beheer hebben kunnen we snel schakelen.

 

Loonbedrijf M. Verhoef B.V. zoekt afnemers van mest!

Graag komen wij in contact met akkerbouwers en andere afnemers van mest. Heeft u vragen of wilt u geadviseerd worden omtrent mestaanvoer, -afvoer en -wetgeving, bel of mail dan gerust en we zullen u zo goed mogelijk informeren. Tevens vragen wij het hele jaar door alle soorten mest en zijn wij op zoek naar mestafzet en mestopslagen in de tekortgebieden.

We hebben eigen mestopslagen in tekortgebieden zo kunnen we een mix van meerdere soorten mest aanbieden. Alle mestopslagen hebben een mixer zodat we de mest homogeen uit de opslagen naar het land transporteren.

Wij zijn op zoek naar mestopslagen in tekortgebieden!

Neem hiervoor contact op met onze vertegenwoordiger:

Evert Blokhuis   06-23406303