Schouw 37 – 18 woningen Lelystad

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Noordersluis Lelystad

Werkomschrijving.
Hier komen 18 woningen. In mei 2018 gestart met het ontgraven van de bouwput en het inrichten van de bouwplaats.
Nu zijn we bezig met riool leggen en het woonrijp maken van de locatie inclusief het aanbrengen van het hooftriool voor de gemeente.

Een kavel is bouwrijp als het vrij is van obstakels, de grond schoon is en de voorzieningen, zoals wegen, aanwezig zijn. Wij zorgen voor het verwijderen van obstakels zoals boomstronken, oude funderingen maar ook voor het aanvullen en vlakmaken van grond en meer. Wij werken voor particulieren en bedrijven en zorgen ervoor dat er gebouwd kan worden.

Kosten voor bouwrijp maken van een terrein zijn bijvoorbeeld:

  • Verwijderen van oude bebouwing en puin
  • Verkrijgen van een schoongrondverklaring
  • Ophogen met zand
  • Verdichten van de grond
  • Drainage of afwatering
  • Aanleggen voorzieningen zoals gas, elektra, riolering

Wanneer het project is afgerond kunt u ook bij ons terecht voor het woonrijp maken van de kavel. Wij verzorgen het aanleggen van verharding zoals opritten en parkeerplaatsen.